LV | RU
Manifests
Valde
Statūti
Struktūra
Programma
Pamatnostādnes
4000 zīmju programma
Prezentācija
Politiskā platforma
Ētikas kodekss
Jauniešu organizācijas nolikums
Reģioni
Logo
PAR MUMS
PIEVIENOJIES
Ziņas
Kalendārs
Notikumi
Intervijas
JAUNUMI
Runas
Foto
Video
DIBINĀŠANA
ZIEDOJUMI
VIDEO
GALERIJA
KONTAKTI
 


  
Pamatnostādnes  


 

Partijas „Par Prezidentālu Republiku” (PPR) programmas pamatnostādnes

 

  1. Mēs nodrošināsim profesionālu, ātru un atbildīgu lēmumu pieņemšanu Prezidentālā republikā!
  2. Mums ir ilgtermiņa valsts tautsaimniecības attīstības plāns, kuru mēs nostiprināsim ar Saeimas balsojumu, piešķirot tam likuma spēku! Lai plānu realizētu, tautas vēlēts prezidents iecels profesionālus, nepolitiskus ministrus.
  3. Par Saeimā apstiprināta Tautas dzīves līmeņa uzlabošanas kalendāra (plāna) izpildi personīgi atbildīgs ir tautas vēlēts Valsts prezidents!
  4. Katrai prettautiskai rīcībai ir Vārds un Uzvārds! Mēs esam par atbildīgo amatpersonu kriminālatbildību ar mantas konfiskāciju! Noziegumam pret tautu un valsti nevar būt noilguma!
  5. Saeimā deputātu ir par daudz. Samazināsim Saeimas deputātu vietu skaitu līdz 71!
  6. Mēs mainīsim vēlēšanu sistēmu, lai vēlētājiem būtu iespējams atsaukt deputātus.
  7. Reģionālā reforma – kurš ar to ir apmierināts?! Esošo politiķu neveiksmīgs projekts, kuru labosim. Mēs redzam Latvijas dalījumu septiņās administratīvajās teritorijās, kas nodrošina sociālo un medicīnisko aprūpi, drošību un loģisku infrastruktūru.
  8. Mēs piekrītam mūsu draugiem Īslandē un rīkosimies tāpat. Parādu starptautiskajiem aizdevējiem atdosim tad, kad valstī būs sasniegts cilvēka cienīgs dzīves līmenis. Mēs esam godīga tauta, mēs atdosim.
  9. Mēs ieviesīsim saprātīgu nodokļu sistēmu, kas stimulē ražošanas, lauku saimniecību un eksporta attīstību. Mēs nepaaugstināsim nodokļus tuvākos 15 gadus, tikai pazemināsim. Cita ceļa mums nav!
  10. Mēs nodrošināsim mūsu zemniekiem lauksaimniecības produktu garantētu valsts iepirkumu, ar mērķi tos centralizēti pārdot ārvalstu tirgos, kā to izdarīja Kārlis Ulmanis.
  11. Atjaunosim un attīstīsim tās ražošanas nozares, kuru produkti, pirmkārt, tiek patērēti Latvijā, aizvietojot importu, otrkārt, ir eksportspējīgi. Piemēram: cukura rūpniecība, gaļas un piena ražošana un pārstrāde, kokapstrāde, enerģētika, tranzīts, utt..
  12. Mūsu nākotne ir Latvijas zinātnē! Zinātne ir augstas pievienotās vērtības avots, tai līdzekļus žēlot nedrīkst.
  13. Kultūra – viens no nacionālās valsts pastāvēšanas garantiem. Tikai kultūra un valoda nosaka nacionālās valsts identitāti. Tas iespējams saglabājot gadsimtiem uzkrātās tradīcijas (koru kultūra, tautas māksla) un nodrošinot to regulāru darbību.
  14. Mūsu plāns paredz obligātu valsts apmaksātu vidējo izglītību un valsts pasūtījumu profesionālajā un augstākajā izglītībā.
  15. Jauniešu audzināšana sportā ir disciplīnas un motivētas aizņemtības garants. Sports – valsts kulta līmenī!
  16. Nodrošināsim cilvēka cienīgas vecumdienas, lai ar pensiju pietiktu ne tikai uzturam, komunālajiem un zāļu izdevumiem, bet veidotos arī uzkrājums.
  17. Zālēm ir jāpaliek lētākām. Mēs ieviesīsim alternatīvu zāļu izplatīšanas sistēmu.
  18. Skaidri formulēsim bezmaksas pakalpojumu klāstu veselības aizsardzībā, lai beidzot varētu attīstīties arī veselības apdrošināšanas sistēma!
  19. Atjaunosim Zemessardzes funkcijas – tas ir mūsu ārējās un iekšējās drošības garants! Drošība lauku sētā, novadā, pilsētā, valstī!
  20. Prioritāte ārpolitikā ir stabili ilgtermiņa ekonomiskie sakari ar lielākajiem pasaules tirgiem.
  21. Ko mēs darīsim rīt? Atjaunosim ticību sev un valstij! Mēs saprotam problēmu, kas sāp mums visiem, kas skar katru Latvijas ģimeni. Un tas ir mūsu svarīgākais un pirmais izaicinājums, ko mēs nekavējoties risināsim.
  22. Mēs pagriezīsim valsts varu ar seju pret tautu!


    


   
   
   
     Autortiesības pieder partijai Par Prezidentālu Republiku © 2010 . Visas tiesības aizsargātas.